Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Ba Đình - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

Phó Hiệu trưởng

Hồ Thuận Yến
Hồ Thuận Yến

Ngày sinh: 27/11/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Khoa học Sinh học - Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Điện thoại riêng: 0912410545

Hoàng Mạnh Hà
Hoàng Mạnh Hà

Ngày sinh: 27/7/1966

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân khoa học Toán học – Trường Đại học SP Hà Nội I

Điện thoại riêng: 0912.150.253

Hiệu trưởng

Tô Thị Hải Yến
Tô Thị Hải Yến

Ngày sinh: 28/6/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân khoa học Ngữ văn, Trường Đại học SP Hà Nội I

Điện thoại riêng: 0903.293.248